Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine lustnahisa.si

Prodaja in dostava blaga je možna samo na ozemlju Republike Slovenije. Po dogovoru lahko blago dostavimo tudi v tujino, pri čemer se strošek dostave obračuna ločeno, ne glede na siceršnjo objavljeno ceno dostave.

Varstvo potrošnikov

Spletna trgovina lustnahisa.si deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Cene in ažurnost podatkov

Vse cene izdelkov v spletni trgovini so označene v evrih (EUR). Cene na spletnih straneh trgovine lustnahisa.si veljajo v trenutku oddaje naročila. Cene veljajo samo za nakup preko spletne trgovine lustnahisa.si. Osnovna cena ne vključuje stroška dostave, le-ta se ob samem nakupu obračuna avtomatsko.

Ponudnik – spletna trgovina lustnahisa.si skuša čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti artiklov, dobavni rok in cena spreminjajo, tako da obstaja minimalna možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah ter omogoči preklic ali zamenjavo naročenega artikla.

Ponudnik se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega,video, slikovnega ali zvočnega materiala. Fotografija in dejanski izgled artikla se lahko razlikujeta.

Promocijske kode

Občasno so kupcem na voljo promocijske kode, ki prinašajo različne ugodnosti, kot so popusti ali darila. Promocijska koda je časovno omejena, izkoristiti pa se mora v omejenem roku (navedenem ob prejemu kode), sicer je neveljavna. Nikakor se koda ne more koristiti za nazaj oz. za že oddana in izpeljana naročila. Izkoristi se jo z vnosom v za to namenjen prostor pri naročilu. Promocijske kode med seboj niso združljive. Obiskovalec oz. kupec lahko izkoristi ob vsakem nakupu samo eno promocijsko kodo.

Naročanje

Naročila preko spletne trgovine lustnahisa.si

Naročanje poteka preko Interneta 24 ur na dan, vse dni v letu. Potrošnik izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščene v kategorijah. Naročila sprejemamo preko nakupa v spletni trgovini lustnahisa.si, preko e-maila in preko Facebook-a oziroma Instagram-a.

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Sprejeta naročila se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izpeljana.

Naročila preko e-pošte, Facebook-a oziroma Instagram-a

Naročila preko teh treh kanalov morajo nujno vsebovati ime in priimek naslovnika/plačnika, ulico, poštno številko in kraj; kontaktno telefonsko številko in e-naslov; Ime artikla in ostale potrebne specifikacije kot so barva, velikost ter informacije, ki jih tudi sicer potrebujemo za izdelavo (na primer imena otrok, pomembne datume ipd).

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Sprejeta naročila se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izpeljana. 

Zavrnitev naročila

Spletna trgovina lustnahisa.si si pridržuje pravico, da lahko zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga ne more izvesti. V kolikor bi kupec že plačal po predračunu, mu v tem primeru vso kupnino nakažemo v najkrajšem možnem času na posredovani TRR.

Varovanje podatkov

Lastnik spletnega mesta lustnahisa.si zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki  bodo uporabljeni izključno v namene obveščanja o poteku naročila (v primeru, da obiskovalec v spletni trgovini opravi nakup) ter na željo kupca (prijava na e-novice) za obveščanje o novih izdelkih in akcijah. Lastnik jamči, da bodo podatki obiskovalcev in uporabnikov uporabljeni le v namen nemotenega poteka naročil in ne bodo predani tretji osebi. 

V primeru težav oz. nejasnosti pri uporabi spletnega mesta si lastnik spletnega mesta pridržuje pravico do stika s potrošnikom prek sredstev komunikacij na daljavo.

Obiskovalec z izvedenim nakupom dovoljuje lastniku spletnega mesta zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese v procesu. Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede, so namenjeni le poslovanju ponudnika, ki jih ne posreduje v druge namene ali tretji osebi. Trajno hranimo podatke, ki jih je obiskovalec vnesel v računalniški sistem, ki je ustrezno varovan in zaščiten. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti!

Avtorske pravice

Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb. Zato je vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani dovoljeno samo s pisno odobritvijo lastnika. 

Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.

Prevalje, 11.11.2019